top of page

Works for chamber ensembles

Voyage

Composed: 2018-2019

Flute, clarinet and guitar

Movements:

I - Stars over Grant Grove

II - Canyons

III - Giant forest

Duration: ca. 14'

Commissioned by Markku Laakso, supported by North Savo regional fund of the Finnish Cultural Foundation and Teosto Commission Fund

Dedicated to Hanna Juutilainen, Asko Heiskanen and Markku Laakso

First performance: Hanna Juutilainen, flute, Asko Heiskanen, clarinet and Markku Laakso, guitar, Hannikainen hall of Nurmes House, Nurmes, Finland, February 6, 2019

Preview Voyage on:

  • Listen to a preview on YouTube

Voyage: work commentary in English

 

The trio of flute, clarinet and guitar is not quite the usual ensemble one might come across in a chamber music setting and therefore there is not so much repertoire written for it. When the guitarist Markku Laakso inquired about my interest in composing for this ensemble, I was immediately excited. I strive with great interest and curiosity for anything special, new and perhaps a bit strange – which I consider a prerequisite for maintaining all creative activity. The sonic possibilities of this trio are really versatile, so I wanted to take up the challenge.

 

In music, I have always been fascinated by its ability to influence our experiences of time and surroundings around us. While listening to music or performing it myself, I have plunged into countless trips outside of the current situation and surroundings around me. For years, my compositional interest has focused on exploring and blurring the experiences of time and place, and I decided to continue along the same path with this trio.

Voyage: teoskommentti suomeksi

Kokoonpanona huilu, klarinetti ja kitara ei ole ihan tavanomaisimmasta päästä ja siksi sille ei ole kovin paljon repertuaaria kirjoitettuna. Kun kitaristi Markku Laakso tiedusteli kiinnostustani säveltää tälle kokoonpanolle, innostuin samantien. Pyrin suhtautumaan suurella kiinnostuksella ja uteliaisuudella kaikkeen erikoiseen, uuteen ja ehkä vähän outoonkin – tätä pidän kaiken luovan toiminnan ylläpitämisen edellytyksenä. Trion tarjoamat soinnilliset mahdollisuudet ovat todella monipuoliset, joten halusin tarttua haasteeseen.

 

Musiikissa minua on aina kiehtonut sen kyky vaikuttaa kokemuksiin ajasta ja ympäristöstä. Niin musiikkia kuunnellessani kuin sitä itse esittäessänikin olen ajautunut lukemattomille matkoille senhetkisen tilanteen ja ympäristön ulkopuolelle. Jo vuosia sävellyksellinen mielenkiintoni on keskittynyt ajan ja paikan kokemuksien tutkiskeluun ja hämärtämiseen ja samalla polulla päätin myös tämän trion kohdalla jatkaa.

Karui

Composed: 2018

Quarter tone clarinet and quarter tone accordion

Duration: ca. 11'

Commissioned by Lauri Sallinen and Veli Kujala, supported by Sibelius Fund

Dedicated to Lauri Sallinen and Veli Kujala

First performance: Helmi Malmgren, clarinet and Veli Kujala, quarter tone accordion, Uuden Musiikin Lokakuu Festival, Tulindberg hall, Oulu, Finland, September 29, 2018

Listen to and preview Karui on:

  • Listen to a preview on YouTube
  • Listen on SoundCloud

Karui: work commentary in English

 

For me, Karui is a leap into a new area, a world of microintervals. In some of my previous works I have occasionally used microintervals to color the twelve-tone equal temparament, but in the past microintervals – in the case of Karui, the equally tempered quarter tones – have not played a significant role in my music.

 

My growing interest in the power of music to influence the receiver's perceptions and experiences of time and space has led me to focus on the resonant qualities of the tones. Microintervals bring a lot of new dimensions into the play.

Karui: teoskommentti suomeksi

Karui on itselleni hyppäys uudelle alueelle, mikrointervallien maailmaan. Olen muutamissa aiemmissakin teoksissani käyttänyt ajoittain mikrointervalleja värittämään tasavireistä 12-sävelavaruutta, mutta aiemmin mikrointervallit – Karuin tapauksessa tasavireiset neljäsosasävelaskeleet – eivät ole olleet keskeisessä asemassa musiikissani.

Yhä kasvava kiinnostukseni musiikin voimaan vaikuttaa vastaanottajansa havaintoihin ja kokemuksiin ajasta ja tilasta on johdatellut minua keskittymään sävelten resonanssien ominaisuuksiin. Tähän mikrointervallit tuovat mukaan paljon uusia ulottuvuuksia.

Clair

Composed: 2017​

Clarinet, bandoneón and string quartet (with optional dancers)

Duration: ca. 17'

Commissioned by Lauri Sallinen and Kaivos Festival 2017, supported by Madetoja Foundation

Dedicated to Lauri Sallinen, written for Lauri Sallinen, Henrik Sandås and Nordlyd String Quartet

First performance: Lauri Sallinen, clarinet and movement, Henrik Sandås, bandoneón, Nordlyd String Quartet (Aliisa Neige Barrière, violin, Alexandra Peral, violin, Ester Forsberg, viola, Andreas Øhrn, cello), Kaivos Festival, Kiisuteatteri, Outokumpu, Finland, September 9, 2017

Preview Clair on:

  • Listen to preview on YouTube

karu

Composed: 2014

Guitar trio

Movements:

I - Aanaar

II - El Camino Real

III - Echo, returning

Duration: ca. 15'

Commissioned by and dedicated to Timo Korhonen. Written for Shin-ichi Fukuda, Timo Korhonen and Thomas Müller-Pering

First performance: (first movement, original version): Shin-ichi Fukuda, Timo Korhonen and Thomas Müller-Pering, guitars, Taiwan International Guitar Festival, Taipei National Concert Hall, Taipei, Taiwan, August 10, 2014

Finnish premiere (first movement): Timo Korhonen, Mikko Ikäheimo, Janne Malinen, guitars, Kantakaupungin Kitarakonsertit Festival, Temppeliaukio Church, Helsinki, October 31, 2014

First performance: (whole work): Timo Korhonen, Mikko Ikäheimo, Janne Malinen, guitars, 50th Anniversary concert of Timo Korhonen, Kantakaupungin Kitarakonsertit Festival, Temppeliaukio Church, Helsinki, November 6, 2014

Watch and listen to karu on:

  • Listen on YouTube

karu: work commentary in English

My guitar trio karu was inspired by the open, arid and barren landscapes – by the tranquility of Lake Inari in Finnish Lapland and the sceneries along El Camino Real, the historical route following the coastline of the Pacific Ocean in California, along which I have traveled a couple of times. The night in the desert of California captivated me by its silence.

 

For many years now in my work as a composer I have been interested in the slow and fragile qualities in music. In the whirlwind of our ever-accelerating everyday lives and the ever-increasing flood of information and interruptions, I want my music to approach the experiences of coming to a halt and approaching silence. With the fragile sounds of three guitars, karu leads away from the hectic environments. Only the aggressive outbursts in the final movement Echo, returning remind us of the chaos of our everyday lives.

karu: teoskommentti suomeksi

 

Kitaratrioni karu sai innoituksensa aavoista ja karuista maisemista – Inarijärven jylhästä rauhallisuudesta ja Kalifornian rannikkoa ja hiukan erämaitakin halkovasta El Camino Real -reitistä, jota pitkin olen pariin otteeseen matkustanut. Öinen autiomaa pysäytti hiljaisuudellaan.

 

Sävellystyössäni olen jo pitkään hakeutunut hitaiden ja hauraiden sointien pariin. Nykyisen alati kiireisemmäksi kiihtyvän elämänmenomme jatkuvan informaatiotulvan ja keskeytysten pyörteissä haluan musiikillani lähestyä pysähtymisen ja hiljentymisen kokemuksia. karu saattelee kolmen kitaran haurailla soinneilla irti hektisestä ympäristöstämme. Ainoastaan lopun aggressiivisiksi yltyvät kaiut muistuttavat arjen kaaoksesta.

Clair sketches

Composed: 2012

Clarinet, bandoneón and string quartet

Duration: ca. 12'30"

Commissioned by Lauri Sallinen, supported by Alfred Kordelin Foundation

First performance: Lauri Sallinen, clarinet, Henrik Sandås, bandoneón, Pasi Eerikäinen, violin, Annemarie Åström, violin, Jussi Tuhkanen, viola, Markus Hohti, cello, Helsinki Music Centre, Helsinki, May 8, 2012

First public broadcast: Lauri Sallinen, clarinet, Henrik Sandås, bandoneón, Pasi Eerikäinen, violin, Annemarie Åström, violin, Jussi Tuhkanen, viola, Markus Hohti, cello, SibaTV live internet broadcast, May 8, 2012

Additional information: this work is a collage of fragments and sketches of a bigger work entitled Clair (completed in 2017). This version may be performed as an individual work apart from Clair.

Watch and listen to Clair sketches on:

  • Listen on YouTube

Clair sketches: work commentary in English

 

This work has a little peculiar genesis. It all started when Lauri Sallinen asked me to write a new work for his debut concert at the Helsinki Music Centre. I had already had the pleasure to collaborate with him on my solo clarinet piece TWIRL and my clarinet concerto FUME. Lauri's stunning premiere of FUME at the Ung Nordisk Musik Festival with Avanti! Orchestra in September 2010 has been one of the greatest moments of my composer career so far. Needless to say, I was immediately excited about the idea of ​​writing a new chamber music work for his debut concert.

 

Lauri suggested me to write a duo for clarinet and bandoneón, that thrilling relative of accordion. I had already heard Lauri and Henrik Sandås playing together as a duo for a couple of times, and these two gentlemen really do amazing job with their instruments. The duo of clarinet and bandoneón sparked an interest in me, but as late as in February of 2012 I asked Lauri for the opportunity to include a string quartet to the line-up. This was because for some reason I had developed an obsession that the work’s title had to be ”Clair”. And that it should have strings in it. Luckily enough, this was ok for Lauri (as there already were plans to have a string quartet in some other works in his concert program), so the duo piece grew into a sextet.

Clair sketches: teoskommentti suomeksi

Tällä biisillä on vähän erikoinen syntyhistoria. Kaikki alkoi siitä, kun Lauri kyseli minulta teosta ensikonserttiaan silmälläpitäen. Olin saanut tehdä hänen kanssaan hienoa yhteistyötä jo sooloklarinettikappaleeni TWIRL (2008) ja klarinettikonsettoni FUME (2008/2010) parissa. Laurin veretseisauttavan upea kantaesitys FUME:sta Ung Nordisk Musik -festivaalilla Avanti!n solistina syyskuussa 2010 on ollut yksi tähänastisen säveltäjäurani upeimpia hetkiä. Sanomattakin lienee selvää, että olin heti innostunut ajatuksesta kirjoittaa kamarimusiikkikappale hänen ensikonserttiinsa.

Lauri ehdotti duoa klarinetille ja bandoneónille, tuolle jännälle harmonikan sukulaissoittimelle. Laurin ja Henrikin yhteissoittoa olin päässyt kuulemaan pariin otteeseen ja upeaa jälkeähän nämä herrat saavat soittimillaan aikaan. Kokoonpano oli jännän tuntuinen ja idea jäi muhimaan, mutta niinkin myöhään kuin kuluvan vuoden helmikuussa pyysin mahdollisuutta ottaa jousikvartetti mukaan kokoonpanoon. Tämä johtui siitä, että jostain oli päähäni iskostunut ajatus että biisin nimen on oltava Clair. Ja että siinä pitäisi olla jousia mukana. Tämä oli Laurille ok, joten duo kasvoi sekstetoksi.

red moon

Composed: 2011​

String quartet

Movements:

I - Introduction

II - Ignition

III - Illumination

IV - ad Infinitum

Duration: ca. 18'

Commissioned by Uusinta Chamber Ensemble, supported by Madetoja Foundation and Teosto Commission Fund

First performance: Uusinta String Quartet: Maria Puusaari, violin, Teija Kivinen, violin, Max Savikangas, viola, Markus Hohti, cello, Suså Festival '11, Grønnegade Barracks Arts Centre, Næstved, Denmark, September 4, 2011

red moon: work commentary in English

 

red moon was commissioned by Uusinta Chamber Ensemble. Being my first work for a string quartet, I wanted to stay away from getting in panic with the burden generated by the enormous repertoire written for this ensemble throughout the centuries. Of course, one needs to be aware of the past and the history of this ensemble of an almost transcendent beauty, fragility and overwhelming power, all simultaneously.

red moon is a string quartet in a single movement, divided into four sections entitled Introduction, Ignition, Illumination and ad Infinitum.

I want to thank Uusinta Chamber Ensemble for this great opportunity to write a new work for the top-of-the-line Finnish string quartet and Madetoja Foundation and Teosto Commission Fund for financial support towards this commission.

– Markku Klami, work commentary for the premiere performance, September 2011

 

red moon: teoskommentti suomeksi

 

red moon syntyi Uusinta-kamariyhteen tilauksesta. Koska kyseessä oli ensimmäinen teokseni jousikvartetille, yritin pitää pään kylmänä ja olla panikoimatta tälle kokoonpanolle kautta vuosisatojen kirjoitettujen mestariteosten määrästä. Traditio on tottakai tärkeä tuntea, jotta saa edes jotain käsitystä siitä loputtomasta määrästä lähes ylimaallista kauneutta, haurautta ja ylitsepursuavaa voimaa, mihin jousikvartetti kokoonpanona kykenee.

red moon on yksiosainen jousikvartetto joka jakautuu neljään jaksoon, otsikoiltaan Introduction, Ignition, Illumination ja ad Infinitum.

Haluan kiittää Uusinta-kamariyhtyettä mahdollisuudesta kirjoittaa uusi jousikvartettiteos suomalaiselle huippukvartetille ja Madetoja-säätiötä sekä Teoston sävellystilaustoimikuntaa tilaukselle osoittamastaan tuesta.

– Markku Klami, teoskommentti kantaesitykseen, syyskuu 2011

...and there's always music in the air."

"Unsound views for flute and string quartet"

Composed: 2011

Flute and string quartet

Movements:

I - Shadow of a twisted arm across my house

II - Garden in the city of industry

III - I see myself

Duration: ca. 15'

Dedication: Hommage to David Lynch

First performance: Johanna Kärkkäinen, flute, Into String Quartet: Linda Suolahti, violin, Sirja Puurtinen, violin, Mari Viluksela, viola, Jarkko Launonen, cello, Ajassa 2011! Festival, Concert of contemporary Finnish music, Kapsäkki Music Theatre, Helsinki, March 15, 2011

…and there’s always music in the air.”: work commentary in English

Flawlessly glamorous facades, with underlying tensions and traumas, ranging from harsh perverse events and shocking human destinies triggered by the collapse of the facades, seem to be one of the driving forces in David Lynch's (b.1946) surrealistic oeuvre as a filmmaker, painter, photographer and artist.

To this arena of self-centered, and thus humane hypocrisy and seemingly well-being, Lynch throws in sometimes extremely absurd and highly stylized characters, that yet unmercifully portray some of the deepest qualities of us human beings. These characters, crippled by their weaknesses and sometimes the structural violence tell about the harsh reality of the society we live in right now.

…and there’s always music in the air.”: teoskommentti suomeksi

Virheettömän kauniisti kiilteleviksi huolitellut julkisivut sekä niiden pystyssä pysymistä uhmaavat pinnan alla kytevät jännitteet ja traumat, ulottuen aina kulissien romahtamisen laukaisemiin rankan perversseihin tapahtumiin ja järkyttäviin ihmiskohtaloihin asti, tuntuvat olevan David Lynchin (s.1946) surrealistisen unenomaisen elokuvakerronnan ydintä ja liekkiä ylläpitävää polttoainetta. 

Tuolle itsekeskeisen ja siis niin inhimillisen teennäisyyden sekä näennäisen hyvinvoinnin teatterin ja armottoman totuuden ennen pitkää väistämättömän yhteentörmäyksen areenalle Lynch heittää pelinappuloiksi toisinaan äärimmäisen absurdeja ja pitkälle tyyliteltyjä roolihahmoja, jotka kuitenkin kipeän viiltävästi kuvaavat ihmisyyden syvimpiä ominaisuuksia. Heikkouksiensa rampauttamat henkilöhahmot ja toisinaan myös kasvoton rakenteellinen väkivalta kertovat omaa karua kieltään yhteiskunnasta jossa tälläkin hetkellä elämme.

JÄÄ

Composed: 2006

Guitar duo

To a poem by Markku Klami

Duration: 5'20"

Commissioned by the Helsinki Guitar Society, dedicated to Helsinki Guitar Duo

First performance: Rody van Gemert, guitar, Otto Tolonen, guitar, Temppeliaukio Church, Helsinki, December 23, 2006

Listen to JÄÄ on:

  • Listen on SoundCloud

JÄÄ: work commentary in English

JÄÄ was commissioned by the Helsinki Guitar Society and written for the Helsinki Guitar Duo: Mikko Ikäheimo and Rody van Gemert.

 

The music is a setting to a poem "JÄÄ" by the composer himself.

– Markku Klami, work commentary, August 2019

JÄÄ: teoskommentti suomeksi

JÄÄ syntyi Helsingin kitaraseuran tilauksesta Helsinki-kitaraduolle: Mikko Ikäheimolle ja Rody van Gemertille.

Musiikki pohjaa säveltäjän omaan runoon "JÄÄ".

– Markku Klami, teoskommentti, elokuu 2019

trompetgeskal

Composed: 2005-2006

Brass quintet (2 trumpets in Bb, horn in F, trombone and tuba)

Duration: 2'15"

Commissioned by FSHS Turku (Finnish Student Health Service) for their 50th anniversary

First performance: Brass quintet of Sohon Torwet, Turku, February 3, 2006

First performance outside Finland: Matteo Matteo, trumpet, Simone Scolari, trumpet, Claudio Rossi, horn, Giuliano Esposito, trombone, Vitalie Chiruta, bass trombone, cond. Marco Fiorini, Compositori a confronto Festival, Auditorium, Reggio Emilia, Italy, November 13, 2009

Glow

Composed: 2005

Clarinet, horn, trumpet, harp, percussion (1 player) and piano (2 players)

Duration: 5'

Commissioned by the Kemiönsaari Music Guild

First performance: Henna Jämsä, clarinet, Jukka Rajala, trumpet, Tanja Nisonen, horn, Antti Suoranta, percussion, Lily-Marlene Puusepp, harp, Pasi Helin and Hanna Kosonen, piano, Kemiö Music Festival, Kemiö, June 29, 2005

bottom of page